English version

Grupa PBG

mapa serwisu

Grupa Kapitałowa PBG

PBG S.A. stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Spółki działające na rynku budownictwa specjalistycznego.

Oferta Spółek z Grupy Kapitałowej PBG obejmuje kompleksową realizację zadań
w obszarach:

  • instalacji do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw;
  • budownictwa inżynieryjnego z zakresu ochrony środowiska, hydrotechniki oraz renowacji wodociągów i kanalizacji;
  • budownictwa infrastrukturalnego (mieszkaniowego, przemysłowego, drogowego oraz sportowego);
  • infrastruktury dla branży energetycznej.

Dzięki efektywnemu łączeniu doświadczeń, kompetencji i specjalizacji Spółek w różnych branżach budowalno-instalacyjnych Grupa Kapitałowa PBG systematycznie rozwija swoją działalność: skutecznie realizuje złożone przedsięwzięcia, podejmuje ekspansję na rynki zagraniczne oraz dywersyfikuje swoją działalność.

Spółki z Grupy Kapitałowej PBG wykazują szczególną aktywność w takich obszarach, gdzie wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, duże doświadczenie i referencje od strategicznych klientów.

Kilka tysięcy pracowników bierze udział w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć, stale podnosząc wartość Spółek i dbając o wysoki poziom świadczonych usług. Dzięki wiedzy i doświadczeniu kadry inżynierskiej oraz wykonawczej, z wykorzystaniem połączonych potencjałów Spółek z Grupy Kapitałowej, pozyskujemy i realizujemy rentowne kontrakty.

Długoletnie doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych technologicznie prac budowlanych i skupianie swojej działalności na niszowych rynkach sprawiają, że Grupa Kapitałowa PBG realizuje inwestycje istotne dla Polski.
 

PBG Erigo. Newsletter

Google+