English version

Grupa PBG

mapa serwisu

Historia

Działalność deweloperska Grupy Kapitałowej PBG sięga 2007 roku, kiedy to powstał PBG DOM Sp. z o.o.

W ramach Grupy Kapitałowej PBG, spółka PBG DOM Sp. z o.o. odpowiadała za realizację projektów w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Od momentu powstania, spółka realizowała swoją działalność na terenie dużych aglomeracji w Polsce, m.in. w: Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Warszawie.

Sukces dotychczasowych realizacji i ekspansywna polityka inwestycyjna sprawiły, że podjęto decyzję o wyodrębnieniu dwóch podmiotów, odpowiedzialnych za dwa różne obszary.

Funkcjonująca do tej pory w ramach Grupy PBG DOM spółka PBG DOM Invest VI Sp. z o.o., zmieniła nazwę na PBG Erigo Sp. z o.o. oraz przejęła wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem, realizacją i sprzedażą projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, hotelowych i biurowych. Natomiast PBG DOM Sp. z o.o. pozostała nadal bankiem nieruchomości Grupy Kapitałowej PBG i być może w najbliższym czasie zmieni nazwę.

Zmiany w deweloperskim ramieniu Grupy Kapitałowej PBG, wiązały się ze wzmocnieniem pozycji firmy na rynku nieruchomości deweloperskich, a także pozwoliły na podział kompetencji i specjalizacje, co sprzyja wytyczaniu nowych kierunków rozwoju. 

PBG Erigo. Newsletter

Google+