English version

Grupa PBG

mapa serwisu

Kariera

Pracownicy to nasz największy kapitał

Kadra firmy to wykształcone, doskonale współpracujące i otwarte na potrzeby klienta zespoły. Bez nich nie bylibyśmy w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy.
Naszym Pracownikom powierzamy pełną odpowiedzialność za wykonywane zadania. Specyficzna, rodzinna atmosfera firmy, sprzyja dynamicznemu rozwojowi i podnoszeniu kwalifikacji.

Przekonaj się, że warto dołączyć do naszego zespołu

Tworzymy klimat sprzyjający ciągłemu doskonaleniu się i rozwojowi, a także pomagamy w realizacji zawodowych i osobistych celów.

Zarządzanie wiedzą:
Zależy nam na kształceniu wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy w zgodzie z naszą misją przyczynią się do podnoszenia poziomu funkcjonowania społeczeństwa oraz rozwoju polskiej gospodarki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Dlatego:

  • oferujemy naszym Pracownikom szeroko zakrojony system szkoleń prowadzonych przez trenerów wewnętrznych,
  • wspomagamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trakcie specjalistycznych szkoleń zewnętrznych,
  • współfinansujemy edukację Pracowników na uczelniach wyższych.

Szkolenia językowe:
Od wielu lat w Grupie PBG jest konsekwentnie realizowany projekt podnoszenia poziomu znajomości języków obcych wśród Pracowników. W tym celu została powołana Szkoła Językowa, w której Pracownicy mogą pobierać lekcje języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Nauka w Szkole Językowej jest współfinansowana przez Pracodawcę.

Szkolenia dla Nowych Pracowników:
Dużą wagę przykładamy do procesu wdrożenia Nowych Pracowników do pracy. W pierwszych dniach przechodzą oni cykl szkoleń, zapoznając się z zasadami funkcjonującymi w Grupie PBG, z kulturą organizacyjną oraz mają możliwość osobistego zadania szeregu pytań.
W ramach szkolenia Nowi Pracownicy spotykają się z przedstawicielami następujących działów: BHP i Ochrony Środowiska, Ochrony i Bezpieczeństwa, PR-u, Kadr, Księgowości, IT oraz Zapewnienia Jakości.

Kultura organizacyjna:
O kulturze organizacyjnej w Grupie PBG mówi się, że jest wyjątkowa! Dlaczego? Jeśli dołączysz do naszego zespołu, sam się przekonasz, w jak szerokim zakresie Grupa PBG wspiera rozwój osobisty Pracowników. Z nami możesz nie tylko podnosić swoje zawodowe kompetencje, ale także masz okazję dzielić się swoimi pasjami:

  • „Ogniwo” Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG – czasopismo tworzone przez pracowników dla pracowników oraz pole do popisu dla autorów i redaktorów tekstów oraz fotografików i rysowników – zapraszamy do lektury aktualnego wydania.
  • PBG Gallery – raj dla duszy miłośników sztuki oraz okazja, by samemu stać się autorem wystawy – sprawdź nadchodzące wydarzenia w PBG Gallery.
  • PBG Band – skupia miłośników muzyki, a swymi występami uświetnia szereg firmowych spotkań.
  • sekcje sportowe – możliwość sportowej rywalizacji w zgodzie z zasadami fair play oraz pojedynków sportowych z Zarządami spółek :)

Jeśli chcesz szerzej zapoznać się z kulturą organizacyjną Grupy PBG, przejdź do zakładki CSR w Grupie PBG.

Składając aplikację powinieneś wiedzieć, że jest to pierwszy krok w procesie rekrutacji. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane pod kątem Twojego doświadczenia i wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, które możemy Ci zaproponować. Musisz też wiedzieć, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twoją aplikację, zostaniesz zaproszony do kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie…

  1. W przypadku ubiegania się o stanowisko fizyczne, rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym oraz wykonanie test umiejętności manualnych.
  2. W przypadku ubiegania się o stanowisko umysłowe, udział w kilkustopniowym procesie rekrutacyjnym:

W pierwszej kolejności zapraszamy do rozwiązania testów kompetencyjnych, których zakres jest dostosowany do stanowiska, na które aplikujesz oraz oczekiwań firmy. Następnie czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem Działu Rekrutacji i Szkoleń. Podczas niej będziesz mógł uzupełnić informacje podane w zgłoszeniu. W trakcie rozmowy ocenimy Twoją motywację oraz predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Jeżeli wynik spotkania oraz testu będzie pozytywny, zaprosimy Cię na kolejną rozmowę. Spotkanie z przyszłym przełożonym będzie miało decydujący wpływ na wynik postępowania rekrutacyjnego. Będzie także okazją dla Ciebie, by dowiedzieć się więcej o danym stanowisku pracy i zakresie obowiązków z nim związanych. Po konsultacji z przedstawicielem Działu Rekrutacji i Szkoleń Twój potencjalny przełożony podejmie ostateczną decyzję o wyborze kandydata.

Wybranej osobie, spełniającej zdefiniowane wcześniej wymagania, przedstawimy propozycję współpracy.

O wynikach procesu rekrutacyjnego kandydaci są informowani na bieżąco.

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, przejdź do działu Oferty pracy.

Zatrudniamy wykwalifikowanych fachowców chcących wzmocnić nasze szeregi wiedzą i doświadczeniem oraz osoby młode, szukające możliwości wykazania się w pierwszej pracy wiedzą i umiejętnościami.

Zamierzasz dołączyć do naszego zespołu, sprawdź aktualne oferty pracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

Jednocześnie informujemy, iż CV bez klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.

REKRUTACJA – kontakt:
tel.: + 48 61 66 41 995
e-mail: rekrutacja@pbg-sa.pl

W GK PBG S.A. funkcjonuje program praktyk – dobrych praktyk, który dla młodych osób jest okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego i wykorzystania posiadanej już wiedzy w środowisku biznesowym.
    
Co roku w okresie letnim umożliwiamy odbycie praktyk i staży studentom i uczniom szkół średnich. Najlepsi praktykanci i stażyści znajdują zatrudnienie w spółkach z Grupy PBG.

Zamierzasz odbyć praktykę/staż w spółkach z Grupy PBG – złóż aplikację.

REKRUTACJA – kontakt:
tel.: + 48 61 66 41 995
e-mail: rekrutacja@pbg-sa.pl

PBG Erigo. Newsletter

Google+