English version

Grupa PBG

mapa serwisu

Pro Publico Bono

CSR jest obszarem, w którym każdy w Grupie Kapitałowej PBG może odnaleźć i odnajduje miejsce dla siebie.

Prezes PBG SA Jerzy Wiśniewski
założyciel GK PBG

Grupa Kapitałowa PBG w swoich działaniach zawsze kieruje się zasadami fair play nie tylko wobec otoczenia wewnętrznego, czyli Pracowników i ich rodzin, ale także wobec całego otoczenia zewnętrznego. Wdrożona od początku istnienia spółki matki (PBG SA) filozofia budowania organizacji odpowiedzialnej społecznie przekłada się na wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy.

Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu w praktyce PBG ERIGO oznacza świadome odziaływanie na otoczenie na kilku płaszczyznach, od poszanowania praw naszych klientów i pracowników, po dbałość o środowisko naturalne oraz działalność charytatywną.

Z myślą o promocji ekologicznych zachowań, powstał projekt osiedla Ecoria przy ul. Karpia w Poznaniu. Proponując mieszkańcom ideę ekologicznych czterech kątów, chcemy uzmysłowić im jak w prosty sposób, przy okazji codziennych czynności, można zahamować postępującą degradację środowiska naturalnego. W tym celu stworzyliśmy poradnik „Ecoria”, w którym mieszkańcy osiedla będą mogli znaleźć cenne wskazówki na ten temat. Promujemy ekologiczny styl życia i stawiamy na edukację społeczeństwa w tym zakresie. W ramach projektu „Świeć przykładem” planujemy przeprowadzić szereg działań proekologicznych w szkołach oraz przy użyciu mediów społecznościowych. Akcja „Świeć przykładem” ma zwrócić uwagę na problem oszczędzania energii i jego pozytywnych rezultatów dla przyrody.

W ekologicznym duchu utrzymana jest także inna inwestycja – Skalar Office Center. Biurowiec wykonany według najwyższych standardów klasy A, dzięki takim rozwiązaniom jak podwójne szyby niskoemisyjne, kumulujące ciepło wewnątrz budynku, jest przyjazny środowisku naturalnemu. A dzięki wysokiej świadomości ekologicznej najemców Skalar Office Center, którzy w swoim miejscu pracy  np. ograniczają zużycie papieru czy wyłączają monitory komputerów, biurowiec zasłużył  na miano przyjaznego środowisku.
 

PBG Erigo. Newsletter

Google+